ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Τα ιδιόκτητα γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στην οδό Ερμού 18Α, στη  Θεσσαλονίκη και καταλαμβάνουν συνολική έκταση 350 τ.μ..

Η εταιρεία έχει επενδύσει σε state-of-the-art εξοπλισμό γραφείου, προκειμένου να παρέχει στο προσωπικό της τα απαραίτητα μέσα για την παροχή εργασίας υψηλής ποιότητας. Ένα αποτελεσματικό δίκτυο υπολογιστών αποτελούμενο από ένα κεντρικό server και 22 επιτραπέζιους και φορητούς υπολογιστές, έναν plotter A0, τέσσερις εκτυπωτές Α4-Α3, δύο σαρωτές (scanners), ένα φωτοαντιγραφικό και ένα ολοκαίνουργιο κέντρο επικοινωνιών παρέχουν το πλαίσιο των καθημερινών δραστηριοτήτων.

Η εταιρεία διαθέτει ενημερωμένες άδειες όλων των προγραμμάτων εμπορικού λογισμικού που χρησιμοποιεί στο φάσμα των δραστηριοτήτων της (Σχεδιαστικό λογισμικό (CAD), λογισμικό Υδραυλικής Μοντελοποίησης, Λογισμικό Περιβαλλοντικής μοντελοποίησης, λογισμικό GIS κλπ), ενώ χρησιμοποιεί επίσης ένα μεγάλο αριθμό λογισμικών που έχουν αναπτυχθεί από την εταιρεία.

Επιπλέον η ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ διαθέτει εξειδικευμένο εξοπλισμό όπως:

  • GPS υψηλής ακρίβειας για εφαρμογές χαρτογράφησης πεδίου
  • State-of-the-art εξοπλισμό ανίχνευσης διαρροών (Καταγραφικά θορύβου, Ψηφιακός συσχετιστής διαρροών με 2 αισθητήρες, Ψηφιακό γαιόφωνο υψηλής ευαισθησίας, Ακουστικές ράβδοι)
  • Εξοπλισμό υψηλής ακρίβειας για τον εντοπισμό αγωγών - Γεωραντάρ GPR (Ραντάρ Υπεδάφους) µε χρήση ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων.