ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η ΥΔΡOΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε.  δίνει μεγάλη σημασία στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και στην ικανοποίηση των πελατών της. Για το λόγο αυτό έχει πιστοποιήσει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει κατά EN ISO 9001 : 2015.

Όραμα της ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.Ε. είναι να καθιερωθεί και να διατηρηθεί ως κορυφαία εταιρία σε Μελετητικές και Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε έργα: Υποδομών, Υδραυλικά, Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων, Διαχείρισης Υγρών και Στερεών Αποβλήτων, Περιβαλλοντικά, Χημικοτεχνικά, Ηλεκτρομηχανολογικά, Ενεργειακά, Κτιριακά, Στατικά, Αρχιτεκτονικά, Γεωτεχνικά, Χρηματοοικονομικά και Διεθνών Ερευνητικών Προγραμμάτων στα ανωτέρω αντικείμενα, καθώς και Εργασιών πεδίου διαχείρισης δικτύων υποδομών (εντοπισμού αγωγών & διαρροών) και βελτιστοποίησης λειτουργίας (εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού & αποβλήτων).

Στοχεύει να προσφέρει στους πελάτες- συνεργάτες υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας μέσα από μακροχρόνιες ποιοτικές σχέσεις, μεγιστοποιώντας έτσι το όφελος για  την εταιρία, τους μετόχους, αλλά και τους πελάτες.

Ο ανωτέρω στόχος επιτυγχάνεται μέσω της ακόλουθης πολιτικής:

 • Εφαρμογή συστήματος ποιότητας και διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του
 • Δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων αμοιβαίου οφέλους με τους πελάτες – συνεργάτες της
 • Αναζήτηση συνεργασιών με άλλες εταιρίες για την προώθηση των προϊόντων της
 • Παρακολούθηση και εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας
 • Άρτιες, έξυπνες και βέλτιστες τεχνοοικονομικά λύσεις εξατομικευμένες στον κάθε πελάτη σε συνδυασμό με ταχύτητα και ευελιξία σε συνθήκες έντονης πίεσης και ανταγωνισμού
 • Εργασιακό περιβάλλον αμοιβαίου σεβασμού και εκτίμησης, διασφάλιση αξιοκρατίας, αναγνώρισης και ευκαιρίες για συνεχή επιμόρφωση και εξέλιξη του κάθε εργαζομένου

ISO

To πεδίο πιστοποίησης της εταιρίας είναι:

 • Μελετητικές και Συμβουλευτικές υπηρεσίες  για Τεχνικά Έργα:  
 • Υποδομών, Υδραυλικά, Διαχείρισης Υδατικών Πόρων, Διαχείρισης Υγρών και Στερεών Αποβλήτων, Περιβαλλοντικά, Χημικού Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού, Πολιτικού Μηχανικού, Ενεργειακά, Κτιριακά, Στατικά, Αρχιτεκτονικά, Γεωτεχνικά
 • Έρευνα και Ανάπτυξη στους ανωτέρω τομείς
 • Μελέτες Κόστους - Οφέλους Τεχνικών Έργων
 • Διαχείριση δικτύων υποδομών (εντοπισμού και ελέγχου αγωγών & διαρροών) και βελτιστοποίησης λειτουργίας εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και αποβλήτων

 

Για την εξασφάλιση της συνεχούς βελτίωσης και της αποτελεσματικότητας του συστήματος διενεργούνται τακτικοί εσωτερικοί έλεγχοι και επιθεωρήσεις.