Πιστοποιηθήκαμε με το νέο πρότυπο ISO 9001:2015!

Η  ΥΔΡO│ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε. πιστοποιήθηκε για τη νέα έκδοση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει κατά ISO 9001 : 2015.

To πεδίο πιστοποίησης της εταιρείας είναι:

Μελετητικές και Συμβουλευτικές υπηρεσίες  για Τεχνικά Έργα: 

  • Υποδομών, Υδραυλικά, Διαχείρισης Υδατικών Πόρων, Διαχείρισης Υγρών και Στερεών Αποβλήτων, Περιβαλλοντικά, Χημικού Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού, Πολιτικού Μηχανικού, Ενεργειακά, Κτιριακά, Στατικά, Αρχιτεκτονικά, Γεωτεχνικά
  • Έρευνα και Ανάπτυξη στους ανωτέρω τομείς
  • Μελέτες Κόστους - Οφέλους Τεχνικών Έργων
  • Διαχείριση Τεχνικών Έργων
  • Διαχείριση δικτύων υποδομών, εντοπισμός και χαρτογράφηση δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης, έλεγχος και εντοπισμός διαρροών
  • Λειτουργία, συντήρηση και βελτιστοποίηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού & Υγρών Αποβλήτων και Αντλιοστασίων Ύδρευσης - Αποχέτευσης  

         Για την εξασφάλιση της συνεχούς βελτίωσης και της αποτελεσματικότητας του συστήματος διενεργούνται τακτικοί εσωτερικοί έλεγχοι και επιθεωρήσεις.

iso2015