Παροχή Υπηρεσιών εντοπισμού αφανών διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 2019-2020

Η ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕ αναδείχθηκε ως η ανάδοχος εταιρία στο διαγωνισμό «Παροχή Υπηρεσιών εντοπισμού αφανών διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.». Στα πλαίσια της σύμβασης με την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., η εταιρία ενημερώνεται για σημεία στα οποία υπάρχουν ενδείξεις για πιθανή διαρροή στο δίκτυο της ύδρευσης και αναλαμβάνει την ανεύρεση των αφανών διαρροών με τη χρήση κατάλληλου σύγχρονου εξοπλισμού. Ο εντοπισμός γίνεται με τη μέθοδο των ακουστικών καταγραφέων και χρήση ηλεκτρονικού συσχετιστή θορύβου. Η ανεύρεση και επισκευή των σημείων διαρροής έχει ως αποτέλεσμα σημαντική εξοικονόμηση στην ποσότητα του παραγόμενου νερού.

Παροχή Υπηρεσιών εντοπισμού αφανών διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
Παροχή Υπηρεσιών εντοπισμού αφανών διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.