ΙΣΤΟΡΙΑ

Η ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕ συστάθηκε το 2005 από μια ομάδα συνεργατών μηχανικών μελετητών. Παρά τη βραχύβια ύπαρξή της, η εταιρία κουβαλά την κληρονομιά 30 ετών εμπειρίας από τους ιδρυτές της στον τομέα του νερού και της περιβαλλοντικής μηχανικής. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών με στόχο μια πιο βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον ανάπτυξη, η Ελλάδα παρουσίασε μια πρωτόγνωρη δραστηριότητα στους τομείς της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επεξεργασίας αποβλήτων, τον έλεγχο και τη διαχείριση υδάτων με μοχλό πάντα τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την χρηματοδότηση από αυτή.

Η ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ δημιουργήθηκε με σκοπό να καθιερωθεί ως κορυφαία εταιρία στον τομέα της περιβαλλοντικής μηχανικής, στη Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο, αναγνωρίζοντας την ταχέως αυξανόμενη ζήτηση για μελετητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε αυτούς τους τομείς. Το προσωπικό της εταιρίας επιλέγεται ώστε να διαθέτει εμπειρία σε όλα τα θεματικά πεδία που σχετίζονται με τους βασικούς τομείς δραστηριοποίησής της. Η μεγάλη πλειοψηφία του είναι μηχανικοί με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σχετικό με το αντικείμενο των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Η συνεχής επένδυση σε υποδομές και εξοπλισμό εξασφαλίζει ότι το προσωπικό της εταιρείας διαθέτει πάντα τα κατάλληλα εργαλεία και το κατάλληλο περιβάλλον εργασίας για να ολοκληρώσει το έργο του με την υψηλότερη δυνατή ποιότητα και εντός των στενών χρονικών πλαισίων που πολλές φορές τίθενται. Στην περίπτωση ανάληψης καθηκόντων που απαιτούν υπηρεσίες εκτός του γνωστικού πεδίου της εταιρίας, η ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ διατηρεί στενή συνεργασία με άλλες εξειδικευμένες εταιρείες εξίσου υψηλών προδιαγραφών. Έχει συνεργαστεί με μεγάλες εγχώριες και διεθνείς τεχνικές εταιρείες καθώς και εργολήπτες τεχνικών έργων.

Κατά τη διάρκεια της ύπαρξης της και στηριζόμενη στην πολύ μεγαλύτερη πείρα των ιδρυτών της, η ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ έχει καταφέρει να καθιερωθεί στον τομέα της στη Βόρεια Ελλάδα, ολοκληρώνοντας τα τελευταία χρόνια, μεγάλο αριθμό  έργων και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης καταφέρνει να διατηρεί το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών της χαράζοντας νέους στόχους και πορεία διεθνώς. Η ικανοποίηση των πελατών της εταιρείας, τόσο από τον ιδιωτικό όσο και το δημόσιο τομέα, αποδεικνύει τις υψηλής ποιότητας βιώσιμες λύσεις που προσφέρει εξατομικευμένες στις ανάγκες του κάθε πελάτη.

ΙΣΤΟΡΙΑ