ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Η ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ έχει πραγματοποιήσει μελέτες εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορούν σε μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, δίκτυα ακαθάρτων και ομβρίων, χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, διευθετήσεις χειμάρρων και αρδευτικά έργα. Επίσης, έχουν εκπονηθεί στρατηγικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω:

 • Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, περιόδου 2014-2020
 • Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (SEA) του προγράμματος Ελλάδα - Αλβανία του Στόχου 3 Ευρωπαϊκή Χωρική Συνεργασία
 • Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) της Περιφέρειας Ιoνίων Νήσων, περιόδου 2007-2013
 • Μελέτη έργου αποκατάστασης και καθορισμού ζωνών απόληψης αδρανών κοίτης Αχελώου κατάντη φράγματος Στράτου 1 και μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Διερεύνηση των επιπτώσεων εκτροπής των ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων στη λίμνη Βόλβη
 • Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Εξωτερικό υδραγωγείο Ύδρευσης Απολλωνίας Δ. Σίφνου», στα πλαίσια της σύμβασης: "Υποστήριξη της Δ/νσης Μελετών και της Δ/νσης Εποπτείας Έργων Θράκης & Νήσων της "Εγνατία Οδός Α.Ε." (Ε.Ο.Α.Ε.) σε θέματα Υδραυλικών Μελετών των νησιών του Αιγαίου και Ιονίου Πελάγους"
 • Επικαιροποίηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων μελέτης ύδρευσης Δήμου Αλοννήσου
 • Προμελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων και Μ.Π.Ε. του έργου: Μελέτη αγωγών εξωτερικού υδραγωγείου ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπολης
 • Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δικτύου αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Φολεγάνδρου
 • Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αρδευτικού έργου Σκουτάρεως Ν. Σερρών
 • Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αεροδρομίου Ικαρίας
 • Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων παράκαμψης Αρναίας - Παλαιοχωρίου - Νεοχωρίου στην Ε.Ο. Θεσ/νικης - Αγ. Προδρόμου - Αρναίας – Ιερισσού (Διεύθυνση Δημοσίων Έργων – Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας)
 • Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων δικτύου και μονάδας επεξεργασίας λυμάτων στο Δ. Κομποτίου, Ν. Άρτας (Δήμος Κομποτίου)