ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων

Η ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ έχει εμπειρία στην εκπόνηση μελετών που αφορούν δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων. Διαθέτει την υποδομή για το δυναμικό υπολογισμό αποχετευτικών δικτύων με τη χρήση προγραμμάτων Η/Υ, για την προσομοίωση της απορροής ακαθάρτων και ομβρίων και μεταφοράς των ρυπαντικών φορτίων μέσω των αποχετευτικών δικτύων προς τους φυσικούς αποδέκτες. Η τεχνογνωσία της επεκτείνεται και στις νέες εφαρμογές αποχέτευσης κενού.

 • Οριστική μελέτη δικτύου αποχέτευσης Ολυμπιάδας, Δήμου Αριστοτέλη – Μέθοδος κενού, 30 km αγωγών 550 φρεάτια συλλογής – δικλείδες κενού και δύο αντλιοστάσια κενού – Εξυπηρετούμενος πληθυσμός 6.500 ΙΚ
 • Δίκτυο κενού των οικισμών Γαλατάδες και Καρυώτισσα, Δήμος Πέλλας – 16,7 km δίκτυο αγωγών, 328 φρεάτια συλλογής, δικλείδες κενού και δύο αντλιοστάσια κενού – 4.500 ΙΚ
 • Δίκτυα κενού και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Στρατωνίου, δήμος Αριστοτέλη – 2,4 km δικτύου 41 φρεάτια συλλογής, δικλείδες και αντλιοστάσιο κενού. Μέθοδος επεξεργασίας MBR
 • Σχεδιασμός εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης Μεθώνης, Μακρύγιαλου, Ν. Αγαθούπολης, Δήμου Παλαιοχωρίου – 15.000 ΙΚ, δίκτυα βαρύτητας 57.000 m – 11 αντλιοστάσια
 • Οριστική μελέτη δικτύου και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στο Δ. Κομποτίου, Ν. Άρτας
 • Οριστική μελέτη αποχέτευσης εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και μελέτη εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δ. Παραμυθιάς, Ν. Θεσπρωτίας
 • Βιομηχανική Περιοχή JEDDAH-3 Σαουδική Αραβία - αφορά στην  τροποποίηση τμημάτων και ανασχεδιασμό των υδραυλικών υποδομών της βιομηχανικής περιοχής της JEDDAH-3 στη Σαουδική Αραβία. Επανασχεδιάστηκε το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης των όμβριων υδάτων των επι μέρους περιοχών της βιομηχανικής περιοχής JEDDAH-3, σχεδιάστηκαν για κάθε υποπεριοχή λίμνες συλλογής των παροχών απορροής, ενώ τέλος αναπροσαρμόστηκαν, βάση του νέου σχεδιασμού, οι υπόλοιπες υδραυλικές υποδομές (ύδρευση, αποχέτευση).  Η μοντελοποίηση, οι υδραυλικοί υπολογισμοί και ο σχεδιασμός βασίστηκαν στο λογισμικό EPA SWMM 5.1
 • Εκπόνηση Οδηγού για την ολοκληρωμένη διαχείριση ομβρίων υδάτων στα πλαίσια του έργου INTEGRATED GREEN CITIES (Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Πρασίνου, Τμήμα Δενδροστοιχιών, Αλσών και Φυτωρίων, 2013)
 • Οριστική μελέτη δικτύων ακαθάρτων υδάτων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων των οικισμών Αγ. Παρασκευής Τσαγκαράδας, Αγ. Μαρίνας Κισσού και των οικισμών του παραλιακού μετώπου (Άγιος Ιωάννης, Παπά Νερό, Νταμούχαρη) του Δήμου Μουρεσίου
 • Οριστική μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων των οικισμών Ν.Χηλής και Μαΐστρου του Δήμου Αλεξανδρούπολης – αφορά 7000 ΙΚ και περιλαμβάνει δύο αντλιοστάσια ακαθάρτων
 • Συμφωνία - Πλαίσιο "Εκπόνηση υδραυλικών μελετών για τις ανάγκες της "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε." (Κύριου άξονα, Κάθετων αξόνων, τοπικών συνδέσεων και λοιπών αναγκών)
 • Μελέτη βελτίωσης αποχέτευσης ομβρίων προβληματικών περιοχών Δήμου Βόλου
 • Επανασύνταξη Οριστικής Μελέτης δικτύων αποχέτευσης ομβρίων - ακαθάρτων & Προμελέτης Βιολογικού Καθαρισμού Δήμου Αλοννήσου
 • Οχετός αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Βι.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκης
 • Οριστική μελέτη αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων οικισμού 10.000 κατοίκων στο Κριαρίτσι Χαλκιδικής
 • Έρευνα προστασίας & ανάπτυξης της παλαιάς πόλης του Ρεθύμνου - Οριστική μελέτη δικτύου ακαθάρτων και ομβρίων πόλης Ρεθύμνου

 

Αξιοσημείωτη είναι η εμπειρία της Υδροδιαχείρισης στα υδραυλικά έργα αποχέτευσης οδών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια κατασκευής της Εγνατίας Οδού, έχει αναλάβει την αποχέτευση για διαφορετικούς κόμβους, τούνελ και τμήματα της οδού συνολικού μήκους αγωγών 50.000m για περίπου 70.000m οδό.

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων

Έχει εκπονηθεί μεγάλος αριθμός μελετών που αφορούν σε διαχειριστικά σχέδια αλλά και στον ολοκληρωμένο τεχνικό σχεδιασμό μονάδων επεξεργασίας υγρών αστικών αποβλήτων, σε επίπεδο προμελέτης, οριστικής μελέτης και μελέτης κατασκευής. Οι μονάδες επεξεργασίας λυμάτων ποικίλουν σε δυναμικότητα από 1.000 - 250.000 ισοδύναμους κατοίκους. Επίσης, η εταιρία αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την μελέτη εγκαταστάσεων επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα έργα:

 • Μελέτη σκοπιμότητας σύνδεσης της BI.ΠΕ.Θ. με την κεντρική εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της πόλης της Θεσσαλονίκης.
 • Μελέτη εφαρμογής για το έργο: «Μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων στο Χ.Υ.Τ.Α. Ταγαράδων» Πρόκειται για την επεξεργασία στραγγισμάτων ποσότητας 150 m3/h με εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας αντίστροφης όσμωσης και εξάτμισης.
 • Σχεδιασμός Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Αγ. Πελαγίας Δήμου Μαλεβιζίου (Κρήτη)- τριτοβάθμια επεξεργασία, MBR, 14.000 ΙΚ φάση Α και 24.000 ΙΚ φάση Β, προϋπολογισμός 4.300.000 €
 • Διαχειριστικό σχέδιο υγρών αποβλήτων ευρύτερης λεκάνης Βεγορίτιδας του Νομού Φλώρινας.
 • Διαχειριστικό σχέδιο υγρών αποβλήτων Νομού Σερρών
 • Διαχειριστικό σχέδιο υγρών αποβλήτων Νομού Κιλκίς
 • Μελέτη εφαρμογής για την κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικού Διαμερίσματος Αργυροπουλίου του Δήμου Τυρνάβου – 3.000 ΙΚ, μέθοδος Τεχνητών Υγροτόπων
 • Μελέτη προσφοράς Κατασκευής Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Κ. Χαλκηδόνας - Άδενδρου
 • Μελέτη προσφοράς Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Αμφίκλειας
 • Μελέτη προσφοράς για την αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων στους οικισμούς των Δ.Ε. Κουλούκωνα και Ζωνιανών του Δήμου Μυλοποτάμου
 • Μελέτη αποχέτευσης εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και μελέτη εγκατάστασης επεξεργασίας ακαθάρτων των Δ.Δ. Παραμυθιάς και Καρυωτίου του Δήμου Παραμυθιάς
 • Μελέτη μονάδας δικτύου και επεξεργασίας λυμάτων στο Δ. Κομποτίου
 • Οριστική μελέτη εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Φιλιατών & επικαιροποίηση μελέτης: "Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων και εγκατάσταση καθαρισμού λυμάτων πόλης Φιλιατών και σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης
 • Οριστική Μελέτη αποχέτευσης και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Κοινοτήτων Στρυμονικού Κόλπου
 • Μελέτη προσφοράς του έργου: ΕΕΛ Σερβίων και κεντρικοί αποχετευτικοί αγωγοί Σερβίων και Πλατανορέματος Ν. Κοζάνης
 • Μελέτη προσφοράς του έργου: ΕΕΛ Δήμου Ασκίου Νομού Κοζάνης και εξωτερικά αποχετευτικά δίκτυα οικισμών Γαλατινής, Εράτυρας και Καλονερίου προς νέα ΕΕΛ Δήμου Ασκίου
 • Μελέτη προσφοράς του έργου: ΕΕΛ οικισμών Βελβεντού και ΚΑΑ Βελβεντού Ν.Κοζάνης
 • Μελέτη προσφοράς για το έργο: ΕΕΛ (τεχνητοί υγρότοποι) Δ.Δ. Λιβαδίου Ν. Πιερίας
 • Μελέτη προσφοράς του έργου: Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μουζακίου
 • Μελέτη εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων και αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων Δήμων Ασσήρου, Μυγδονίας και Λαχανά
 • Έργα Λιμνοδεξαμενών ωρίμανσης - Αποκατάσταση λίμνης Κορώνειας
 • Μετεγκατάσταση και εκσυγχρονισμός σφαγείου χοιρινών, βοδινών και αιγοπροβάτων στη Μυρσίνη Γρεβενών, Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων
 • Βιολογικός καθαρισμός Φιλώτα - Λεβαίας - Αντιγόνου – Πελαργού, Δήμου Φιλώτα

 

Σημειώνεται η συμμετοχή στελεχών της στην μελέτη και επίβλεψη κατασκευής μονάδων επεξεργασίας λυμάτων με τη μέθοδο των τεχνητών υγροτόπων, που εκτελέστηκε στα πλαίσια του προγράμματος MedSPA των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τις κοινότητες Νέας Μαδύτου και Μοδίου της Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την ΥΔΡΟΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ και την Βρετανική Εταιρία Συμβούλων Μηχανικών MONTGOMERY WATSON.

Επίσης, συμμετοχή στην ομάδα που προσέφερε υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου στο έργο ‘Συμπλήρωση και επέκταση της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων της πόλης της Θεσσαλονίκης’ (1.100.000 ισοδύναμοι κάτοικοι).